Open book keeping

As we stated before the T in TAPs stands for transparency. This means an open book keeping … so no secrets here. Just click the amount if you want a detailed report of the costs of the projects .

 


 

Besteding sponsorgeld Stella Matutina Wuustwezel (2813,07 euro)

Het grootste deel is uitgegeven aan materiaal voor Jadu’s Daycare en aan de sponsoring van 4 kinderen aldaar (Daycare opvang voor een jaar).

Na aankoop van

  • Batterijen, invertor, batterijlader (nodig voor wanneer de stroom wegvalt)

4

  • Veiligheidsmateriaal waaronder 250 fluovestjes en reddingsvesten

10

  • Speelgoed, boeken, schoolmateriaal allerlei

14

  • Ijskast om lunch en drinkwater koel te houden

3

  • TV+video

9

  • Storage meubilair

12

Bleef er nog 650 euro over. Deze is besteed aan een re-housing project. Tijdens ons laatste bezoek aan Gambia, ontmoetten we Kebba (een van de sponsorkinderen van TAPs) die fel vermagerd was en beetwonden had. Deze bleken afkomstig van zijn moeder, bij wie hij woonde na een echtscheiding. Kebba was duidelijk niet gewenst bij de mama. Daar de vader sinds de echtscheiding onderkomen had bij een vriend in een klein kamertje waarin hij op de vloer sliep, kon de papa geen onderdak verschaffen aan Kebba. Na overleg met een Engelse TAPs sympathisant die in Gambia een klein huisje heeft dat leeg stond, hebben we besloten dit aan te bieden aan Kebba en zijn papa. Ze zijn dankbaar ingegaan op het aanbod en wonen daar nu sedert april. Er moesten wel enkele aanpassingen gebeuren, zoals dakreparaties en de aankoop van basismaterialen zoals 2 bedden, matrassen, lakens, dekens, potten, pannen, en andere huisraad, verhuiskosten,… dit alles werd gerealiseerd voor een totaalbedrag van 450 euro. De resterende 200 euro hebben we in contanten aan de papa van Kebba overhandigd als leef- en schoolgeld. Kebba was glansrijk geslaagd afgelopen schooljaar en is in september begonnen in een nieuwe school dichter bij zijn nieuwe thuis!

Kebba en pa

We zijn ervan overtuigd dat elke eurocent grandioos goed besteed is, en we zijn blij met de fantastische bijdrage van de leerlingen!

TAPs dankt allen namens Jadu’s Daycare en Kebba en Baks Marena van harte!!!

 

 


 

THE FABALOUM NURSERY SCHOOL PROJECT COSTS
FAB11 after

Grand total amount: 10.104 Euro 

THE JAMMEL PROJECT COSTS
jam09
Grand total amount: 946,15 Euro

THE MAFUGI NURSERY SCHOOL PROJECT COSTS
Maf15 after
Grand total amount: 16.971 Euro